• CARRER DE JESÚS I MARIA, BARCELONA 666 49 79 56 INFO@EBPIOLETS.CAT

Familiarización Curso 2019-20

Estimades famílies,

S’acosta l’inici de curs i amb això la pregunta de sempre … i com funcionarà l’adaptació?

Des de l’escola, vetllant pel benestar del/las nens/es defensem , per ser ideal i sa, un període de FAMILIARITZACIÓ en el qual el nen estigui acompanyat pels seus pares, les seves figures de referència, perquè des de la seguretat pugui explorar nous espais, materials i progressivament anar vinculant-se amb els nous companyers/es, el nou espai i els acompanyants, evitant que el/la nen/a sofreixi estrès innecessari.
Cada nen/a és únic i les seves necessitats i ritmes són diferents així que no hi ha un regla o una data concreta per a la familiarització, cadascun/a necessitarà diferents temps.

I com es fa o què estem proposant des de l’escola?

Es tracta que al principi els pares acompanyin i atenguin totes les necessitats del seus/seves fills/es (alimentació, somni, canvis de bolquer,etc) i poc a poc l’acompanyant d’aula vagi prenent protagonisme i la família ho vagi cedint de manera natural.

Som conscients de lo complicat que és conciliar la vida familiar i la laboral pel que, en cas de no poder fer aquest tipus d’acompanyament, estem oberts i buscarem la manera d’oferir alternatives a les famílies.

El dia 2 de setembre serà el primer dia d’escola!
Per a molts/es és la primera vegada que vénen, per a uns altres serà un retrobament, per això que compartirem amb tots vosaltres unes hores ( 9 a 12 am ) i ens tornarem a veure l’endemà.
En aquestes hores, aprofitarem per a conèixer-nos una mica més, retrobar-nos, parlar sobre quina disponibilitat que té cada família, resoldre dubtes o consultes, conèixer els espais de l’escola,etc.

Gràcies per la vostra atenció

La Direcció
———————————————————

Estimadas familias,

Se acerca el inicio de curso y con ello la pregunta de siempre … y cómo funcionará la adaptación?

Desde la escuela, velando por el bienestar del niñx defendemos , por ser ideal y sano, un periodo de FAMILIARIZACIÓN en el que el niñx esté acompañado por sus padres, sus figuras de referencia, para que desde la seguridad pueda explorar nuevos espacios, materiales y progresivamente ir vinculándose con los nuevos compañerxs, el nuevo espacio y los acompañantes, evitando que el niñx sufra estrés innecesario.
Cada niñx es único y sus necesidades y ritmos son diferentes así que no hay un regla o una fecha concreta para la familiarización, cada uno/a necesitará distintos tiempos.

Y cómo se hace o qué estamos proponiendo desde la escuela?

Se trata de que al principio los padres acompañen y atiendan todas las necesidades de sus hijxs (alimentación, sueño, cambios de pañal,etc) y poco a poco el acompañante de aula vaya tomando protagonismo y la familia lo vaya cediendo de manera natural.

Somos conscientes de lo complicado que es conciliar la vida familiar y la laboral por lo que, en caso de no poder hacer este tipo de acompañamiento, estamos abiertos y buscaremos la manera de ofrecer alternativas a las familias.

El día 2 de septiembre será el primer día de escuela!
Para muchxs es la primera vez que vienen, para otros será un reencuentro por lo que compartiremos con todos vosotros unas horas ( 9 a 12 am ) y nos volveremos a ver al día siguiente.
En estas horas, aprovecharemos para conocernos un poco más, reencontrarnos, hablar sobre qué disponibilidad que tiene cada familia, resolver dudas o consultas, conocer los espacios de la escuela,etc.

Gracias por vuestra atención

La Dirección

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment