Archives of #tiempo

Tiempo de calidad

Què significa temps de qualitat?

Hi ha molts llibres i autors que parlen de temps de qualitat. Hi ha molts llocs web i blogs que el nomenen. Fins i tot a Instagram i Facebook trobem referències sobre el tema. Què és el temps de qualitat? Què és estar present o disponible? Què vol dir? La resposta ràpida seria: ser físicament […]
http://cloudrocker.pl/top-girls/tinder-match-unmatches-after-first-date-how-much-does-elite-singles-membership-cost/